Drahí naši zákazníci, od 19.7. do 29.7.2024 prebieha v Greg & Rich dovolenka. Prijatým objednávkam počas tohto obdobia sa budeme venovať až po našom návrate. Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne leto!

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU GREG & RICH

 

1. Je dôležité aby ste si prečítali tieto všeobecné ustanovenia  a vymedzenie pojmov pred uskutočnením svojej objednávky („Objednávka") a  potvrdili, že im rozumiete. Veď jasné zmluvy robia dobrých priateľov.

 2. My sme: Greg & Rich - rodinná firma so sídlom: Hviezdoslavova 615/7, 916 01 Stará Turá, IČO: 56 147 040, DIČ: 1045174724, v zastúpení Mgr. Ivana Olexová a sme prevádzkovateľom internetového obchodu www.gregandrich.sk čiže predávajúcim

Vy ste: fanúšik originálneho strieborného dizajnu a výnimočných zlatých šperkov - fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje do elektronického systému nášho obchodu Greg & Rich a/alebo odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru („Produktu“) – čiže kupujúci (objednávateľ).

3. Objednávka 

Aby mohla byť vaša objednávka hladko zrealizovaná a doručená, budeme od Vás potrebovať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresu kam má byť tovar doručený, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia. Bezprostredne po odoslaní Vašej objednávky náš systém automaticky zašle na Vašu e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodu Greg & Rich, ktoré však ešte nie je záväzným potvrdením objednávky. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka (alebo jej časť) potvrdená  nami – spoločnosťou Greg & Rich e-mailom je považovaná v tomto momente za záväznú pre obe strany a zároveň vzniká medzi nami (zákazníkom a spoločnosťou Greg & Rich) obchodný vzťah.  

Pre poriadok uvedieme, že práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na ne zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

4. Kúpna cena tovaru a možnosť platby za tovar

Ceny našich pokladov (tovaru) sú v internetovom obchode Greg & Rich uvádzané v mene EUR. Ako predávajúci si dovoľujeme vyhradiť právo zmeny cien – predsa len, hrkálky i šperky sú kompletne vyrobené z drahých kovov, ktorých ceny sú volatilné.

Konečnú cenu celej Vašej objednávky zreteľne uvidíte ešte pred jej záväzným potvrdením vo formulári.

Dokladom o predaji tovaru je faktúra, tú prikladáme ku každej zásielke a zároveň slúži aj ako dodací list. 

Máte možnosť zaplatiť prostredníctvom služby PayPal, platobnou (resp. kreditnou) kartou cez zabezpečenú platobnú bránu Shoptet Pay alebo prevodom na náš bankový účet  IBAN: SK82 1100 0000 0029 41169202 počas realizácie objednávky si zvolíte vyhovujúci spôsob platby. Vašu zásielku finalizujeme a dokončíme - v prípade objednania si personalizácie tovaru hneď ako je platba za Váš poklad (teda objednaný tovar) uhradená v plnej výške.  

5. Parametre produktov

Pri každom výrobku Greg & Rich je uvedená zodpovedajúca hmotnosť - nakoľko, je každý jeden klenot ručne zhotovený originál, vyhradzujeme si drobnú odchýlku v tolerancii  +/- 2%.

6. Dodanie

Vieme, že sa na Váš šperk či striebornú hrkálku od Greg & Rich veľmi tešíte, preto sa snažíme dodať Váš poklad v čo najkratšej možnej dobe po prijatí objednávky. Ak sú pri jednotlivých produktoch uvedené termíny dodávok (dodacie lehoty), majú orientačný charakter. O lehote dodania a tiež aktuálnej dostupnosti  jednotlivých produktov  ste  informovaný vždy pre daný aktuálny čas v ktorom objednávku realizujete - informáciu nájdete priamo pri konkrétnom produkte.

Termíny vybavenia a odoslania vašej objednávky sa pohybujú v časovom horizonte nasledovne:

  • ak je šperk skladom a nie je personalizovaný - doba dodania je cca. 5-7 dní
  • v prípade personalizovaného špeku, ktorý je skladom je doba dodania 7-14 dní, v závislosti od vyťaženia dielne a rýchlosti vzájomnej konzultácie umiestenia personalizácie
  • v období Vianočných objednávok sa čas dodania môže predĺžiť cca. o 3-5dní
  • ak sa produkt nachádza v aktívnom výrobnom procese čiže - práve vyrábame-prijímame objednávky a vy sa rozhodne objednať a tak sa zaradiť do poradovníka resp.na čakaciu listinu, bude sa dodanie Vášho tovaru/šperku pohybovať v časovom rozmedzí približne od 3 do 5 týždňov - v závislosti od vyťaženia našej dielne a štádia výrobného procesu v čase keď ste realizovali objednávku v našom obchode.

Zoberte prosím na vedomie, že v ojedinelých prípadoch si výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti môžu vyžiadať predĺženie dodacej lehoty. V prípade, že Vám nie sme schopní dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomíme Vás v čo najkratšom čase o tejto situácií, oznámime Vám predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo Vám navrhneme dodanie náhradného tovaru.

O prichystaní Vašej objednávky na konečnú cestu za Vami (expedovanie tovaru na uvedenú adresu) budete informovaný deň vopred - mailom zaslaným internetovým obchodom Greg & Rich. Zásielky/vaše objednávky odosielame prostredníctvom kuriérskych spoločností Slovak Parcel Service (SPS), Express One alebo Slovenskou poštou formou poisteného listu.

Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je aj dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku a zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostanete e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

7. Storno objednávky

7.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho: Máte právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

7.2 Storno objednávky z našej strany
Ako predávajúci si dovoľujeme  vyhradiť právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto výnimočných  prípadoch:
* v prípade ak Vám objednávku na dobierku nemôžeme záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, chybne uvedený e-mail)
* prípadne, že  ste si ako kupujúci v minulosti neprevzali tovar alebo iným spôsobom porušili obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena striebra, resp. zlata či rhodia. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás okamžite kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste zaplatili už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude Vám táto čiastka prevedená späť na účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní. 

8. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy uzatvorenej elektronicky

 Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, máte ako spotrebiteľ právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátime alebo nahradíme Vám (kupujúcemu) ako dodávateľ a rovnako vy nám (kupujúci dodávateľovi) všetky vzájomne prijaté plnenia. 

Vrátený tovar musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • musí byť v pôvodnom nepoškodenom prepravnom i predajnom obale 
  • nesmie byť použitý ani akokoľvek poškodený 
  • nie je personalizovaný, gravírovaný ani robený na zákazku podľa Vami (našim zákazníkom) zadaných parametrov
  • zásielka musí byť kompletná a vrátená so všetkým s čím vám bola doručená  (vrátane letákov, certifikátu originality, handričky, atď..)
  • k zásielke musí byť pre identifikáciu priložená zodpovedajúca faktúra a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak budú tieto podmienky splnené, zašleme Vám platbu za tovar prevodom na účet, z ktorého bola odoslaná a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Nakoľko sa nevieme zaručiť za prípadnú stratu zásielky na ceste k nám, tovar prosím, zašlite doporučene a ako poistený list, na pošte Vám predajú pre tento účel špeciálnu plastovú obálku. Zásielky s vráteným tovarom zaslané na dobierku bohužiaľ nemôžeme akceptovať a prevziať. 

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma. Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

Ak by ste mali pocit, že Vaše spotrebiteľské práva boli porušené, máte v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 03.06.2024

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz